Pengertian Sumpah

Mimbar Jum'at | Sunday, June 22nd, 2008

Sumpah menurut pengertian syara’ yaitu menahkikkan atau menguatkan sesuatu dengan menyebut nama Allah S WT, seperti; walLahi, bilLahi, talLahi. Secara etimologis arti sumpah yaitu:

 1. Pernyataan yang diucapkan secara resmi dengan bersaksi kepada Allah SWT untuk menguatkan kebenaran dan kesungguhan.
 2. Pernyataan yang disertai tekad melakukan sesuatu menguatkan kebenarannya atau berani menerima sesuatu bila yang dinyatakan tidak benar.
 3. Janji atau ikrar yang teguhakan menunaikan sesuatu.

Dalam bahasa Arab sumpah disebut dengan al-aimanu, al-halfu, al-qasamu. Al-aimanu jama’ dari kata al-yamiinu (tangan kanan) karena orang Arab di zaman Jahiliyah apabila bersumpah satu sama lain saling berpegangan tangan kanan. Kata al-yamiinu secara etimologis dikaitakan dengan tangan kanan yang bisa berarti al-quwwah (kekuatan), dan al-qasam (sumpah). Dengan demikian pengertian al-yuamiinu merupakan perpaduan dari tiga makna tersebut yang selanjutnya digunakan untuk bersumpah. Dikaitkan dengan kekuatan (al-quwwah), karena orang yang ingin mengatakan atau menyatakan sesuatu dikukuhkan dengan sumpah sehingga pernyataannya lebih kuat sebagaimana tangan kanan lebih kuat dari tangan kiri. Lafal sumpah tersebut harus menggunakan huruf sumpah (al-qasam) yaitu: waw, ba dan ta. seperti; walLahi, bilLahi, talLahi.

Bersumpah untuk kepentingan sesuatu yang disyari’atkan dalam Islam. Allah SWT berfirman, ”Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Allah menghukum kamu disebabkan (sumpahmu) yang disengaja (untuk bersumpah) oleh hatimu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun“. (QS. Al-Baqarah [2]: 225). Oleh karena itu bagi yang telah bersumpah atas nama Allah untuk sesuatu, al-Quran menyerukan agar memelihara sumpah itu “Dan jagalah sumpahmu” (QS.Al-Maidah: 89).

Para ulama berbeda pendapat tentang hukum bersumpah, Imam Malik berpendapat bahwa hukum asal sumpah adalah ‘jaiz‘(boleh). Hukumnya bisa menjadi sunnah apabila dimaksudkan untuk menekankan suatu masalah keagamaan atau untuk mendorong orang melakukan sesuatu yang diperintahkan agama, atau melarang orang berbuat sesuatu yang diperintahkan agama, atau melarang orang berbuat sesuatu yang dilarang agama Jika sumpah hukumnya mubah, maka melanggarnya pun mubah, tetapi harus membayar kafarat (denda), kecuali jika pelanggaran sumpah itu lebih baik.

Imam Hambali berpendapat bahwa hukum bersumpah itu tergantung kepada keadaannya. Bisa wajib, haram, makruh, sunnah ataupun mubah. Jika yang disumpahkan itu menyangkut masalah yang wajib dilakukan, maka hukum bersumpahnya adalah wajib. Sebaliknya jika bersumpah untuk hal-hal yang diharamkan, maka hukum bersumpahnya juga sunnah dan seterusnya.

Imam Syafi’i berpendapat hukum asal sumpah adalah makruh. Tetapi bisa saja hukum bersumpah menjadi sunnah, wajib, haram, atau mubah. Tergantung pada keadaaanya.

Menurut Imam Hanafi asal hukum bersumpah adalah ‘jaiz‘, tetapi lebih baik tidak terlalu banyak melakukan sumpah. Jika seseorang bersumpah akan melakukan maksiat, wajib ia melanggar sumpahnya. Jika seseorang bersumpah akan meninggalkan maksiat maka ia wajib melakukan sesuai dengan sumpahnya.

Menurut Mazhab Hanafi sumpah itu ada tiga macam, yaitu :

 1. Al-yamin al-laghwu yaitu sumpah yang diucapkan tanpa ada niat untuk bersumpah. Pelanggaran atas sumpah ini tidak berdosa dan tidak wajib membayar kafarat.
 2. Al-yamin al-mu’akkidah yaitu sumpah yang diniatkan untuk bersumpah. Sumpah semacam ini wajib dilaksanakan. Jika dilanggar harus membayar kafarat
 3. Al-yaminal-gamus yaitu sumpah palsu yang mengakibatkan hak-hak orang tak terlindungi atau sumpah fasik dankhianat. Sumpah semacam termasuk dosa besar.

Dalam Ensiklopedi Islam dijelaskan bahwa kafarat atas pelanggaran sumpah ada tiga macam yaitu:

 1. Memerdekakan budak.
 2. Memberi makan sepuluh orang miskin yang setiap orang mendapat satu mud atau 3/4 liter.
 3. Memberikan pakaian kepada sepuluh orang miskin, masing-masing satu lembar pakaian.

Sumpah diketegorikan sah apabila terpenuhi syarat-syaratnya yaitu: Menyebut asma Allah S WT atau salah satu sifatnya. Orang yang bersumpah sudah mukallaf. Tidak dalam keadaan terpaksa dan disengaja dengan niat untuk bersumpah. Terlepas dari segala pendapat di atas bahwa sumpah adalah suatu ucapan yang mengatas namakan Allah SWTyang apabila dipermainkan berarti telah mempermainkan agama. Oleh karena itu bila telah bersumpah, peliharalah sumpah itu.

Sumber : Buletin Mimbar Jum’at No. 24 Th. XXII. 13 Juni 2008

Related Posts with ThumbnailsRelated Articles

 • No Related Post

14 Comments »

 1. klu bersumpah untuk memutuskan hubungan adakah ia sah?
  dan apabila kita bersumpah memutuskan hubungan itu,tetapi kita tidak mahu memutuskan dan mahu kembali dengan hubungan itu,adakah wajib membayar kafarat?

  Comment by ezzati — 28 September 2009 @ 10:19 am

 2. saya nak tahu apakah jawapan bg soalan ini..
  kalau bersumpah untuk memutuskan hubungan adakah ia sah?
  dan apabila kita bersumpah memutuskan hubungan itu,tetapi kita tidak mahu memutuskan dan mahu kembali dengan hubungan itu,adakah wajib membayar kafarat?

  Comment by fida — 12 November 2009 @ 12:56 am

 3. Ijin copas buletin sumpahnya ya Sob.

  Comment by Seno — 12 November 2009 @ 12:13 pm

 4. @seno: silahkan pak, mari bersama-sama menghidupkan dakwah dan syiar islam :)

  Comment by unduk — 15 November 2009 @ 10:35 am

 5. Apakah sumpah yang masih di dalam hati belum di ucapkan mewajibkan kita membayar kafarat?

  Comment by Vivi — 15 July 2010 @ 4:29 am

 6. jika kita dminta untuk bersumpah untuk mengetahui benar atau dusta..dengan mngadaikan agama..jika berbohong kita akan jadi murtad..adakah sumpah ini dterima?

  Comment by hamba allah — 14 December 2010 @ 8:17 am

 7. tidak, sumpah yang demikian tidak syah!

  Comment by unduk — 21 December 2010 @ 7:28 am

 8. Apakah hukum bersumph kpd ssorg spya dilaknat Tuhan,adakh org itu akn trima akibat?mcm cra untuk trik blik kata2 itu,sb terlalu menyesal dgn perbuatn itu..

  Comment by az — 3 April 2011 @ 8:18 am

 9. ijin dikutip dikit buletinnya ea pag..

  Comment by nouphie — 11 November 2011 @ 1:45 pm

 10. @nauphie: Silahkan, selama digunakan untuk kemaslahatan umat islam.

  Comment by unduk — 16 November 2011 @ 12:19 pm

 11. low akibat dari sumpah tu apa ya pag?????

  Comment by abdul gop — 28 November 2011 @ 12:37 pm

 12. terimakasih,,ijin share

  Comment by serat kidung sastro jendro — 11 December 2011 @ 9:00 am

 13. Kalau dalam bersumpah itu kita hanya bersumpah dalam hati. Kata-kata “Demi Allah” tidak diucapkan dengan perkataan tapi hanya diucapkan dalam hati. Apakah sumpah tersebut bisa dianggap sah ?

  Comment by iod — 31 December 2011 @ 4:10 pm

 14. jika melakukan sumpah bersama pasangan yang belum sah.yang maksudnya bersumpah untuk setia dan tidak melakukan jinah(berhungan kpd lain jenis) sampai tiba hubungan yang sah.apakah boleh??tolg dijelaskn terimakasih.
  wassallam..

  Comment by sutan — 23 February 2012 @ 6:58 pm

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a comment